Obsah

Kontakty

Ing. Andrea Rábová

ředitelka                                                                 tel. 415 710 475 linka 21, 777 688 501              reditel@kamarad-lorm.cz                                                               

Bc. Martin Štíbr, DiS.

ekonom                                                                  tel. 774 431 179   
ekonom@kamarad-lorm.cz     

Petra Adamcová

provozní a vedoucí stravovacího provozu    
tel. 415 710 475 linka 26
provozni@kamarad-lorm.cz

Dana Vozdecká

vedoucí Rodinné buňky DOZP
tel. 415 710 475 linka 24

Bc. Milada Lebdušková

vedoucí  DOZP a Odlehčovacích služeb        
tel. 415 710 475 linka 25                                         dozp.lorm@seznam.cz 

Bc. Šárka Kudrnová

vedoucí Týdenního a Denního stacionáře, sociální pracovník                                              
tel. 415 710 475 linka 22                                         tsds.lorm@seznam.cz 

Ivana Hirschová

vedoucí Sociálně terapeutické dílny                 tel. 604 516 331

Oldřich Mikula

vedoucí Podpory samostatného bydlení a Chráněného bydlení                                          tel. 602 421 331                                                     psb.kamarad-lorm@seznam.cz  

Jitka Beranová                                      účetní                                                                                                                                                         tel. 415 710 475 linka 23                                                                                                                         ucetni@kamarad-lorm.cz