Obsah

Ceny ubytování                              

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)                    

jednolůžkový pokoj bez vlastního soc. zařízení 250,00 Kč              den x počet dní v měsíci

dvoulůžkový pokoj bez vlastního soc. zařízení   230,00 Kč             den x počet dní v měsíci

tří lůžkový pokoj bez vlastního soc. zařízení       210,00 Kč             den x počet dní v měsíci

čtyř lůžkový pokoj bez vlastního soc. zařízení    190,00 Kč             den x počet dní v měsíci

                              

Týdenní stacionář (TS)                 

dvoulůžkový pokoj bez vlastního soc. zařízení   250,00 Kč             den x počet dní provozu služby v měsíci

                              

                              

Chráněné bydlení (CHB)                             

jednolůžkový pokoj s vlastním soc.zařízením    250,00 Kč             den x počet dní v měsíci

jednolůžkový pokoj se sdíleným soc.zařízením 245,00 Kč            den x počet dní v měsíci

jednolůžkový pokoj bez soc.zařízení                    240,00 Kč            den x počet dní v měsíci

dvoulůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením     230,00 Kč            den x počet dní v měsíci

                              

Ceny stravy                      

celodenní strava DOZP, TS, DS, OS    205,00 Kč/den                     

snídaně 40,- Kč; oběd 95,- Kč; svačina 20,- Kč; večeře 50,- Kč     

oběd STD, CHB, PSB       95,00 Kč /oběd

                              

Cena péče                         

Domov pro osoby se zdravotním postižením    

100% přiznaného příspěvku na péči za měsíc   

Týdenní stacionář          

75% přiznaného příspěvku na péči za měsíc     

Odlehčovací služby, denní stacionář, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení            

135,- Kč /hodina (dle skutečně čerpané péče)

                              

Fakultativní služby                         

Oběd PSB           95,00 Kč/oběd

Individuální doprava za 6,00 Kč/km, cena je účtována obousměrně, i když se uživatel nevrací, v případě více cestujících se cena rozpočítává rovným dílem.

Asistence nad rámec sjednané služby dle skutečných nákladů jedná se o náklady spojené s ubytováním, stravováním a dopravou asistenta v případě např. pobytu uživatele v lázních, rekreaci, festivalu, uhrada účastnických poplatků aj.

Revize vlastních elektrospotřebičů                                    dle skutečných nákladů             

TV/ rádio poplatek v případě vlastního přijímače             dle skutečné ceny       

 

 

Platnost od 1.10.2022