Obsah

Zprávy

#

Domov pro OZP

Je pobytová sociální služba poskytovaná lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením s cílem zajistit přijatelnou kvalitu život. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Ing. Andrea Rábová
Týdenní stacionář 1

Týdenní stacionář

Služba je poskytována během pracovního týdne, v dalších dnech pečuje o uživatele jejich rodina. Posláním je pomoci vést samostatnější život. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Ing. Andrea Rábová
Denní stacionář 1

Denní stacionář

Služba umožňuje sociální kontakt se skupinou osob s obdobným postižením a zároveň žít v jejich přirozeném prostředí. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Ing. Andrea Rábová
Sociálně terapeutická dílna 1

Sociálně terapeutická dílna

Služba je poskytována osobám, které nejsou kvůli svému zdravotnímu postižení zpravidla umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Ing. Andrea Rábová
Chráněné bydlení 1

Chráněné bydlení

Pobytová služba má formu skupinového nebo individuálního bydlení. Služby jsou poskytovány podle individuálních potřeb klientů. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Ing. Andrea Rábová
Podpora samostatného bydlení 1

Podpora samostatného bydlení

Tato terénní služba je poskytována přímo v bytě uživatele, nebo na jiném domluveném místě. Cílem je podpora důstojného, plnohodnotného života. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Ing. Andrea Rábová
Odlehčovací služby 1

Odlehčovací služby

Pobytová forma odlehčovací služby je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Ing. Andrea Rábová
Krizová pomoc 1

Krizová pomoc

Krizová pomoc se poskytuje jako pomoc okamžitá, na intervenci úřadů a institucí, po dobu maximálně 7 dnů do vyřešení nepříznivé životní situace. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Ing. Andrea Rábová
KAVÁRNA S DUŠÍ 3

KAVÁRNA S DUŠÍ

Sociálně terapeutickou kavárnu najdete na náměstí Svobody č.p.53 celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Ing. Andrea Rábová