Obsah

Zprávy

#

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Je to pobytová služba poskytovaná lidem společensky a zdravotně dlouhodobě znevýhodněné, s cílem zlepšit jejich život. Tato služba lidi životem provází, pomáhá jim vypořádat se s životními těžkostmi i radostmi a zároveň je chránit před riziky. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Týdenní stacionář 1

Týdenní stacionář

Služba je poskytována během pracovního týdne a o víkendech a svátcích pečuje o uživatele jejich rodina. Posláním této služby je umožnit osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, vést pokud možno samostatný život, rozvíjet sociální kontakty a přitom si zachovat rodinné vazby. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Denní stacionář 1

Denní stacionář

Posláním Denního stacionáře je umožnit osobám cílové skupiny sociální kontakt se skupinou osob s obdobným postižením. Umožňuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň jejich pečovatelům nadále chodit do práce, či se věnovat jiným aktivitám. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Sociálně terapeutická dílna 1

Sociálně terapeutická dílna

Je to ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Tyto osoby nejsou kvůli svému zdravotnímu postižení zpravidla umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Chráněné bydlení 1

Chráněné bydlení

Pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost , jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Má formu skupinového nebo individuálního bydlení. Služby jsou poskytovány podle individuálních potřeb klientů. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Podpora samostatného bydlení 1

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení je terénní služba, která je poskytována přímo v bytě uživatele, nebo na jiném domluveném místě, za pomoci asistenta. Cílem je podpora důstojného, plnohodnotného života. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Odlehčovací služby 1

Odlehčovací služby

Pobytová forma odlehčovací služby je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Krizová pomoc 1

Krizová pomoc

Krizová pomoc se poskytuje jako pomoc okamžitá, na intervenci úřadů a institucí, po dobu maximálně 7 dnů do vyřešení nepříznivé životní situace. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Kreativní obchůdek 1

Kreativní obchůdek


ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu