Obsah

Naše služby

26.02.2019

Domov pro OZP

Domov pro OZP

Je to pobytová služba poskytovaná lidem společensky a zdravotně dlouhodobě znevýhodněným, s cílem zlepšit jejich život.

Detail

26.02.2019

Týdenní stacionář 1

Týdenní stacionář

Služba je poskytována během pracovního týdne, v dalších dnech pečuje o uživatele jejich rodina. Posláním je pomoci vést samostatnější život.

Detail

26.02.2019

Denní stacionář 1

Denní stacionář

Služba umožňuje sociální kontakt se skupinou osob s obdobným postižením a zároveň žít v jejich přirozeném prostředí.

Detail

26.02.2019

Sociálně terapeutická dílna 1

Sociálně terapeutická dílna

Služba je poskytována osobám, které nejsou kvůli svému zdravotnímu postižení zpravidla umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Detail

26.02.2019

Chráněné bydlení 1

Chráněné bydlení

Pobytová služba má formu skupinového nebo individuálního bydlení. Služby jsou poskytovány podle individuálních potřeb klientů.

Detail

26.02.2019

Podpora samostatného bydlení 1

Podpora samostatného bydlení

Tato terénní služba je poskytována přímo v bytě uživatele, nebo na jiném domluveném místě. Cílem je podpora důstojného, plnohodnotného života.

Detail

26.02.2019

Odlehčovací služby 1

Odlehčovací služby

Pobytová forma odlehčovací služby je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku.

Detail

26.02.2019

Krizová pomoc 1

Krizová pomoc

Krizová pomoc se poskytuje jako pomoc okamžitá, na intervenci úřadů a institucí, po dobu maximálně 7 dnů do vyřešení nepříznivé životní situace.

Detail

O nás

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je pomáhat lidem v nepříznivé životní situaci. Poskytnout osobám z cílové skupiny takovou míru podpory či pomoci, kterou vyžadují pro žití důstojného a naplňujícího života s handicapem, posilovat tím jejich sebevědomí a sociální začleňování a předcházet předsudkům ve společnosti.

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu svého chronického a dlouhodobého postižení a vyžadují nepřetržitou péči či pomoc jiné osoby.

Novinky

15.10.2019

Festival divadelních forem 1

Festival divadelních forem

Vážení, srdečně vás zvu na 17. ročník Festivalu divadelních forem do Městského divadla v Žatci a to dne 23.10.2019, tentokrát od 18 hodin. Lístky budou v prodeji přímo v divadle. Budeme moc rádi, když nás, jako představitelé města, přijdete podpořit. Přeji krásný den Ing. Andrea Rábová ředitelka

Detail

09.10.2019

Cena hejtmana Ústeckého kraje

Cena hejtmana Ústeckého kraje

Paní ředitelka Ing. Andrea Rábová převzala Zvláštní cenu poroty na slavnostním vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Tuto akci již po páté pořádá Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje v čele s Gabrielou Nekolovou, DiS. předsedkyní Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Do pátého ročníku se přihlásilo celkem 39 subjektů z řad malých a velkých podniků, obcí i dalších organizací veřejného sektoru. Ocenění bylo uděleno v 7 kategoriích plus jedna zvláštní cena.

Detail

07.06.2019

Radost bez hranic - 2. ročník 2

Radost bez hranic - 2. ročník

Rádi bychom Vás pozvali na druhý ročník zahradní akce Radost bez hranic jímž se chce Kamarád-LORM více otevřít veřejnosti. Více informací v sekci Akce.

Detail

Fotogalerie

Zahradní slavnost - 2. ročník

Zahradní slavnost - 2. ročník

Zahradní slavnost - 2.ročník - proběhla 26.6.2019, opravdu v tropických teplotách. Dopolední program zpestřily tvořivé stánky Lormu, Baby klubu, Městské knihovny Žatec a Junáka. Poté následoval program našeho oblíbeného hudebního divadla Hnedle Vedle Tomáše Bartáka. Odpoledne probíhal kulturní program - hudební vystoupení ZUŠ Žatec, Záchranářští psi pod vedením paní Ing. Heleny Šabatové, taneční vystoupení Lucie Metličkové, zpívání nejmenších dětí z Baby klubu Sedmikráska a Školičky na Náměstí a trio Honza Hovorka, Mája Hnízdilová a Pepča Mikloš. Celou slavnost oficiálně zahájili zastupitelé města Žatec - místostarosta Ing. Aleš Laibl a radní Mgr. Petr Antoni. Celým dnem provázela Míša Hradcová. Přes tropické teploty se tato slavnost zdařila a propojování obou světů byla zase fajn.

Den otevřených dveří u hasičů

Den otevřených dveří u hasičů

Ve středu 12. 6. 2019 jsme odpoledne vyrazili na Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru v Žatci. O prohlídku byl zájem, ostatně zde máme "za ta léta" dobré známé, se kterými se vždycky při výjezdu máváním zdravíme v ulicích města. V hasičské zbrojnici jsme si prohlédli vystavenou požární techniku a někteří z nás si vyzkoušeli zacílit proudem vody z hasičské stříkačky na cíl nebo se usadili do hasičských vozů.