Obsah

Naše služby

26.02.2019

Domov pro OZP

Domov pro OZP

Je pobytová sociální služba poskytovaná lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením s cílem zajistit přijatelnou kvalitu život.

Detail

26.02.2019

Týdenní stacionář 1

Týdenní stacionář

Služba je poskytována během pracovního týdne, v dalších dnech pečuje o uživatele jejich rodina. Posláním je pomoci vést samostatnější život.

Detail

26.02.2019

Denní stacionář 1

Denní stacionář

Služba umožňuje sociální kontakt se skupinou osob s obdobným postižením a zároveň žít v jejich přirozeném prostředí.

Detail

26.02.2019

Sociálně terapeutická dílna 1

Sociálně terapeutická dílna

Služba je poskytována osobám, které nejsou kvůli svému zdravotnímu postižení zpravidla umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Detail

26.02.2019

Chráněné bydlení 1

Chráněné bydlení

Pobytová služba má formu skupinového nebo individuálního bydlení. Služby jsou poskytovány podle individuálních potřeb klientů.

Detail

26.02.2019

Podpora samostatného bydlení 1

Podpora samostatného bydlení

Tato terénní služba je poskytována přímo v bytě uživatele, nebo na jiném domluveném místě. Cílem je podpora důstojného, plnohodnotného života.

Detail

26.02.2019

Odlehčovací služby 1

Odlehčovací služby

Pobytová forma odlehčovací služby je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku.

Detail

26.02.2019

Krizová pomoc 1

Krizová pomoc

Krizová pomoc se poskytuje jako pomoc okamžitá, na intervenci úřadů a institucí, po dobu maximálně 7 dnů do vyřešení nepříznivé životní situace.

Detail

26.02.2019

KAVÁRNA S DUŠÍ 3

KAVÁRNA S DUŠÍ

Sociálně terapeutickou kavárnu najdete na náměstí Svobody č.p.53

Detail

O nás

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je pomáhat lidem v nepříznivé životní situaci. Poskytnout osobám z cílové skupiny takovou míru podpory či pomoci, kterou vyžadují pro žití důstojného a naplňujícího života s handicapem, posilovat tím jejich sebevědomí a sociální začleňování a předcházet předsudkům ve společnosti.

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu svého chronického a dlouhodobého postižení a vyžadují nepřetržitou péči či pomoc jiné osoby.

Novinky

27.09.2021

Snoezelen

Díky společnosti Tesco a její nadaci Vy rozhodujete, my pomáháme jsme vybudovali v našem Domově pro osoby se zdravotním postižením Snoezelen.

Detail

28.05.2020

Pravidla pro návštěvy

S ohledem na situaci kolem pandemie a fakt, že někteří naši klienti patří do ohrožené skupiny obyvatel, chceme minimalizovat riziko nákazy při realizaci návštěv Vašich blízkých. Z tohoto důvodu platí následující pravidla:

Detail

26.03.2020

Ošetřovné

Ošetřevné nyní mohou čerpat i rodiče našich klientů, podmínka je I. stupeň závislosti a společné žití v jedné domácnosti. Pro žádost kontaktujte ekonoma - Martin Štíbr - 774 431 179/ ekonom@kamarad-lorm.cz.

Detail

Fotogalerie

Strom splněných přání

Strom splněných přání

Tesco

Podzim 2019

Podzim 2019

2019