Obsah

Naše služby

26.02.2019

Domov pro OZP

Domov pro OZP

Je to pobytová služba poskytovaná lidem společensky a zdravotně dlouhodobě znevýhodněným, s cílem zlepšit jejich život.

Detail

26.02.2019

Týdenní stacionář 1

Týdenní stacionář

Služba je poskytována během pracovního týdne, v dalších dnech pečuje o uživatele jejich rodina. Posláním je pomoci vést samostatnější život.

Detail

26.02.2019

Denní stacionář 1

Denní stacionář

Služba umožňuje sociální kontakt se skupinou osob s obdobným postižením a zároveň žít v jejich přirozeném prostředí.

Detail

26.02.2019

Sociálně terapeutická dílna 1

Sociálně terapeutická dílna

Služba je poskytována osobám, které nejsou kvůli svému zdravotnímu postižení zpravidla umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Detail

26.02.2019

Chráněné bydlení 1

Chráněné bydlení

Pobytová služba má formu skupinového nebo individuálního bydlení. Služby jsou poskytovány podle individuálních potřeb klientů.

Detail

26.02.2019

Podpora samostatného bydlení 1

Podpora samostatného bydlení

Tato terénní služba je poskytována přímo v bytě uživatele, nebo na jiném domluveném místě. Cílem je podpora důstojného, plnohodnotného života.

Detail

26.02.2019

Odlehčovací služby 1

Odlehčovací služby

Pobytová forma odlehčovací služby je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku.

Detail

26.02.2019

Krizová pomoc 1

Krizová pomoc

Krizová pomoc se poskytuje jako pomoc okamžitá, na intervenci úřadů a institucí, po dobu maximálně 7 dnů do vyřešení nepříznivé životní situace.

Detail

O nás

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je pomáhat lidem v nepříznivé životní situaci. Poskytnout osobám z cílové skupiny takovou míru podpory či pomoci, kterou vyžadují pro žití důstojného a naplňujícího života s handicapem, posilovat tím jejich sebevědomí a sociální začleňování a předcházet předsudkům ve společnosti.

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu svého chronického a dlouhodobého postižení a vyžadují nepřetržitou péči či pomoc jiné osoby.

Novinky

07.06.2019

Radost bez hranic - 2. ročník 2

Radost bez hranic - 2. ročník

Rádi bychom Vás pozvali na druhý ročník zahradní akce Radost bez hranic jímž se chce Kamarád-LORM více otevřít veřejnosti. Více informací v sekci Akce.

Detail

11.05.2019

Chmelfest 1

Chmelfest

Chmelfest je jarní regionální chmelařská veselice Žatecké chmelařské oblasti. Dnes se zde, ve více než 300 chmelařský obcích, pěstuje kvalitní a ve světě žádaný aromatický Žatecký chmel.

Detail

07.05.2019

Návštěva studentů

Návštěva studentů gymnázia

Návštěva studentů gymnázia - Kristiána Balona a Tomáše Pivka, kteří si vybrali organizaci Kamarád - LORM, aby zde uskutečnili projekt v rámci předmětu ZSV - Základy společenských věd " Já občan". Vzali naše klienty na vozíku Petra a Michala z DOZP , Marka, který žije sám v bytě a vyrazili na procházku, kterou zakončili pizzou. Kéž by bylo takových mladých lidí víc a i bez projektů.

Detail

Fotogalerie

Zahradní slavnost - 2. ročník

Zahradní slavnost - 2. ročník

Zahradní slavnost - 2.ročník - proběhla 26.6.2019, opravdu v tropických teplotách. Dopolední program zpestřily tvořivé stánky Lormu, Baby klubu, Městské knihovny Žatec a Junáka. Poté následoval program našeho oblíbeného hudebního divadla Hnedle Vedle Tomáše Bartáka. Odpoledne probíhal kulturní program - hudební vystoupení ZUŠ Žatec, Záchranářští psi pod vedením paní Ing. Heleny Šabatové, taneční vystoupení Lucie Metličkové, zpívání nejmenších dětí z Baby klubu Sedmikráska a Školičky na Náměstí a trio Honza Hovorka, Mája Hnízdilová a Pepča Mikloš. Celou slavnost oficiálně zahájili zastupitelé města Žatec - místostarosta Ing. Aleš Laibl a radní Mgr. Petr Antoni. Celým dnem provázela Míša Hradcová. Přes tropické teploty se tato slavnost zdařila a propojování obou světů byla zase fajn.

Den otevřených dveří u hasičů

Den otevřených dveří u hasičů

Ve středu 12. 6. 2019 jsme odpoledne vyrazili na Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru v Žatci. O prohlídku byl zájem, ostatně zde máme "za ta léta" dobré známé, se kterými se vždycky při výjezdu máváním zdravíme v ulicích města. V hasičské zbrojnici jsme si prohlédli vystavenou požární techniku a někteří z nás si vyzkoušeli zacílit proudem vody z hasičské stříkačky na cíl nebo se usadili do hasičských vozů.