Obsah

Textový editor

X

Od 5.1.2022 dochází k rušení pevných telefonních linek

Nové kontakty jsou vedeny v sekci KONTAKTY

702 104 991 - týdenní a denní stacionář

702 109 544 - Domov pro osoby se zdravotním postižením - patro

702 120 685 - Domov pro osoby se zdravotním postižením - přízemí

Naše služby

26.02.2019

Domov pro OZP

Domov pro OZP

Je pobytová sociální služba poskytovaná lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením s cílem zajistit přijatelnou kvalitu život.

Detail

26.02.2019

Týdenní stacionář 1

Týdenní stacionář

Služba je poskytována během pracovního týdne, v dalších dnech pečuje o uživatele jejich rodina. Posláním je pomoci vést samostatnější život.

Detail

26.02.2019

Denní stacionář 1

Denní stacionář

Služba umožňuje sociální kontakt se skupinou osob s obdobným postižením a zároveň žít v jejich přirozeném prostředí.

Detail

26.02.2019

Sociálně terapeutická dílna 1

Sociálně terapeutická dílna

Služba je poskytována osobám, které nejsou kvůli svému zdravotnímu postižení zpravidla umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Detail

26.02.2019

Chráněné bydlení 1

Chráněné bydlení

Pobytová služba má formu skupinového nebo individuálního bydlení. Služby jsou poskytovány podle individuálních potřeb klientů.

Detail

26.02.2019

Podpora samostatného bydlení 1

Podpora samostatného bydlení

Tato terénní služba je poskytována přímo v bytě uživatele, nebo na jiném domluveném místě. Cílem je podpora důstojného, plnohodnotného života.

Detail

26.02.2019

Odlehčovací služby 1

Odlehčovací služby

Pobytová forma odlehčovací služby je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku.

Detail

26.02.2019

Krizová pomoc 1

Krizová pomoc

Krizová pomoc se poskytuje jako pomoc okamžitá, na intervenci úřadů a institucí, po dobu maximálně 7 dnů do vyřešení nepříznivé životní situace.

Detail

26.02.2019

KAVÁRNA S DUŠÍ 3

KAVÁRNA S DUŠÍ

Sociálně terapeutickou kavárnu najdete na náměstí Svobody č.p.53

Detail

O nás

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je pomáhat lidem v nepříznivé životní situaci. Poskytnout osobám z cílové skupiny takovou míru podpory či pomoci, kterou vyžadují pro žití důstojného a naplňujícího života s handicapem, posilovat tím jejich sebevědomí a sociální začleňování a předcházet předsudkům ve společnosti.

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu svého chronického a dlouhodobého postižení a vyžadují nepřetržitou péči či pomoc jiné osoby.

Novinky

05.09.2022

radost bez hranic

RADOST BEZ HRANIC

8.9.2022

Detail

24.01.2022

Zahradní altán pro klienty v DOZP

Díky projektu byl vybudován zahradní altán.... „Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme“

Detail

16.11.2021

Festival - reportáž

Reportáž z festivalu.

Detail

Fotogalerie

Vernisáž - Ruda Klouček

Vernisáž - Ruda Klouček

Vernisáž - Ruda Klouček

Štastný svět

Štastný svět

festival