Obsah

Naše služby

26.02.2019

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Je to pobytová služba poskytovaná lidem společensky a zdravotně dlouhodobě znevýhodněné, s cílem zlepšit jejich život. Tato služba lidi životem provází, pomáhá jim vypořádat se s životními těžkostmi i radostmi a zároveň je chránit před riziky.

Detail

26.02.2019

Týdenní stacionář 1

Týdenní stacionář

Služba je poskytována během pracovního týdne a o víkendech a svátcích pečuje o uživatele jejich rodina. Posláním této služby je umožnit osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, vést pokud možno samostatný život, rozvíjet sociální kontakty a přitom si zachovat rodinné vazby.

Detail

26.02.2019

Denní stacionář 1

Denní stacionář

Posláním Denního stacionáře je umožnit osobám cílové skupiny sociální kontakt se skupinou osob s obdobným postižením. Umožňuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň jejich pečovatelům nadále chodit do práce, či se věnovat jiným aktivitám.

Detail

26.02.2019

Sociálně terapeutická dílna 1

Sociálně terapeutická dílna

Je to ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Tyto osoby nejsou kvůli svému zdravotnímu postižení zpravidla umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Detail

26.02.2019

Chráněné bydlení 1

Chráněné bydlení

Pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost , jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Má formu skupinového nebo individuálního bydlení. Služby jsou poskytovány podle individuálních potřeb klientů.

Detail

26.02.2019

Podpora samostatného bydlení 1

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení je terénní služba, která je poskytována přímo v bytě uživatele, nebo na jiném domluveném místě, za pomoci asistenta. Cílem je podpora důstojného, plnohodnotného života.

Detail

26.02.2019

Odlehčovací služby 1

Odlehčovací služby

Pobytová forma odlehčovací služby je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku.

Detail

26.02.2019

Krizová pomoc 1

Krizová pomoc

Krizová pomoc se poskytuje jako pomoc okamžitá, na intervenci úřadů a institucí, po dobu maximálně 7 dnů do vyřešení nepříznivé životní situace.

Detail

O nás

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je pomáhat lidem v nepříznivé životní situaci. Poskytnout osobám z cílové skupiny takovou míru podpory či pomoci, kterou vyžadují pro žití důstojného a naplňujícího života s handicapem, posilovat tím jejich sebevědomí a sociální začleňování a předcházet předsudkům ve společnosti.

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu svého chronického a dlouhodobého postižení a vyžadují nepřetržitou péči či pomoc jiné osoby.

Novinky

17.01.2019

Stránky v rekonstrukci

V současné době pro Vás připravujeme novou verzi webových stránek.

Detail

13.06.2018

Prázdninové uzavření Sociálně terapeutické dílny

Prázdninové uzavření Sociálně terapeutické dílny bude probíhat ve dnech od 23.července do 5. srpna.

Detail

11.06.2018

Radost bez hranic

Akce pro mateřské, základní školy a širokou veřejnost.

Detail

Fotogalerie

Grilovačka

Grilovačka

Grilovačka

Tuchořice - sportovní den

Tuchořice - sportovní den

Tuchořice - sportovní den