Obsah

Týdenní stacionář

Typ: ostatní
Týdenní stacionář 1Služba je poskytována během pracovního týdne, v dalších dnech pečuje o uživatele jejich rodina. Posláním je pomoci vést samostatnější život.

Informace o službě:

Zřizovatel: Město Žatec
Právní forma: příspěvková organizace
Poskytovatel: Kamarád-LORM, Zeyerova 927, 438 01 Žatec
IČO: 00830437
Statutární orgán: Ing. Andrea Rábová, ředitelka
Kapacita: 10 míst
Časový rozsah služby: nepřetržitý provoz od 7,00 hod. v pondělí, do 16,00 hod. v pátek
služba se neposkytuje o víkendech a v případě onemocnění uživatele

 

Poslání:

Posláním Týdenního stacionáře je umožnit osobám cílové skupiny sociální kontakt se skupinou osob s obdobným postižením a získat, nebo udržet si dovednosti, které napomáhají jejich sociálnímu začleňování.

 

Cíle služby:

 • Zprostředkovat uživatelům kontakt s osobami se stejným nebo podobným typem mentálního postižení a přitom zachovat kontakt a soužití s rodinou.

  • Měřitelnost: docházka uživatelů

 

 • Aktivizovat uživatele, nabízet mu dostatečné množství přiměřených aktivit

  • Měřitelnost: osobní plány, denní hlášení

 

 • Zjišťovat, vyhodnocovat a pracovat na osobních cílech a přáních uživatele

  • Měřitelnost: osobní plány

 

 • Podporovat a rozšiřovat dovednosti uživatele, podporovat samostatnost

  • Měřitelnost: plán podpory

 

Zásady:

 • Maximální individuální přístup k uživateli

 • Respektování volby uživatele

 • Profesionální přístup

 • Princip partnerství a spolupráce

 • Podpora a zachování rodinných vazeb

 • Podpora lidské důstojnosti a sebevědomí

 

Cílová skupina:

Týdenní stacionář je pobytová služba, určená pro osoby s mentálním postižením (LMR, SMR, TMR) a kombinovanými vadami (MR v kombinaci s fyzickým postižením či postižením vjemů), která je omezená věkovou hranicí od 15 do 64 let (s akceptací překročení věkové hranice u stávajících uživatelů, při zachování ostatních podmínek cílové skupiny). Tato služba je poskytována mobilním uživatelům, kteří v závislosti s mentálním postižením, mají sníženou schopnost sebeobsluhy a soběstačnosti, především v oblastech péče o vlastní osobu, socializace a uplatňování práv a zájmů.

 

Kdo není cílová skupina:

Služba se neposkytuje osobám imobilním,

lidem, kteří vyžadují bezbariérový provoz,

osobám, jejichž fyzické, mentální či psychické postižení je rozsáhlé v takové míře, že vyžadují nepřetržitou zdravotní péči

osobám, trpícím duševní poruchou

osobám, závislým na návykových látkách

osobám, trpícím infekčním onemocněním

osobám, které vážně narušují společné soužití ve stacionáři


Popis realizace služby:

Služba je zaměřena na podporu sociálních kontaktů, získávání sociálních dovedností v kolektivu lidí s totožným nebo podobným postižením a na možnost využití znalostí a dovedností v běžném životě, posilování vlastního sebevědomí, učení se sebehodnocení a prosazování svých práv a zájmů, na získávání  či udržování získaných dovedností a vědomostí při zachování rodinných vztahů a vazeb, získávání a rozvoj pracovních návyků a hledání možností seberealizace každého uživatele.
Na základě individuálních dispozic uživatele je poskytována pomoc a podpora při hledání pracovních příležitostí, nácvik základních dovedností pro vedení domácnosti, příprava na chráněné či podporované bydlení.

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, kterého si vybere sám, v případě neschopnosti určit si jej, je mu přidělen. Za klíčovým pracovníkem si chodí pro radu, řešit své problémy nebo se podělit o radost. Klíčový pracovník zajišťuje vyřizování případných stížností a podnětů s vedením zařízení. V případech možného střetu zájmů jsou stížnosti posuzovány nezúčastněnými osobami.
Zařízení podporuje co největší kontakt uživatelů s běžným prostředím a začleňováním do společenského dění, a to formou návštěv kulturních, společenských a sportovních akcí, pořádáním setkání apod..

Služba je poskytována na základě smluvního vztahu mezi zařízením a uživatelem, případně jeho zákonným zástupcem.

Zdravotní péči zajišťuje lékař v místě bydliště uživatele.
Dostupnost akutní lékařské péče, v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, je do 2 minut.


Týdenní a denní stacionář

Materiálové vybavení

Týdenní stacionář je umístěn v patrové vile z roku 1894, v klidné části města. V bezprostřední blízkosti je park, dostupnost středu města je cca 10 – 15  minut chůze. K vile, s plochou stavební parcely 400 m2, patří velká zahrada o rozloze 1707 m2, vybavená lavičkovou houpačkou, ohništěm a pískovištěm. Stacionář je v bezprostřední blízkosti domova pro zdravotně postižené, kde se vaří i pro uživatele denního a týdenního stacionáře. Není zde bezbarierový přístup.

Týdenní stacionář má kapacitu 10 lůžek. Je zde 5 dvoulůžkových ložnic.
Ložnice jsou vybaveny lůžkem a skříňkou na osobní věci, křeslem nebo židlí.
Dále je zde společenská místnost, která je vybavena sedacími soupravami, křesly, stolem, židlemi, obývací stěnou, koutkem na počítač. Tento pokoj je volně průchozí do velké jídelny, která se využívá i k pracovní činnosti.

V týdenním stacionáři je dále kuchyňka, kterou využívají uživatelé jako cvičnou kuchyni. Zde se učí připravovat jednoduchá jídla, obsluhovat přístroje, zpracovávat suroviny, apod. Sociální zařízení pro muže – umyvadla a WC bezkabinkové, pro ženy – umyvadla, WC bezkabinkové a sprchový kout.

Denní stacionář  má společné prostory s týdenním stacionářem. Kapacita jsou 4 uživatelé.


Vytvořeno: 26. 2. 2019
Poslední aktualizace: 29. 4. 2019 14:05
Autor: Správce Webu