Obsah

Týdenní stacionář

Typ: ostatní
Týdenní stacionář 1 Služba je poskytována během pracovního týdne, v dalších dnech pečuje o uživatele jejich rodina. Posláním je pomoci vést samostatnější život.

Stacionář je pobytová/ ambulantní sociální služba poskytovaná lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením s cílem zajistit přijatelnou kvalitu život při zachování intenzivního kontaktu s rodinou.

Informace o službě

Zřizovatel:

Město Žatec

Právní forma:

příspěvková organizace

Poskytovatel:

Kamarád-LORM, Zeyerova 859, 438 01 Žatec

IČO:

00830437

Statutární orgán:

Ing. Andrea Rábová, ředitelka

Kapacita:

10 míst pobytová1

4 místa ambulantní2

Časový rozsah služby:

1v pracovní dny od pondělí 7:00 hod. do pátku 15:30 hod.

2v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod.

 

Poslání

Posláním denního a týdenního stacionáře je pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci. Při zachování pravidelného kontaktu s rodinou. Přirozeně, vzhledem k věku uživatele, snižovat jeho závislost na rodině. Poskytnout osobám z cílové skupiny takovou míru podpory či pomoci, kterou potřebují pro žití důstojného a naplňujícího života, posilovat tím jejich sebevědomí, sociální začleňování a předcházet předsudkům ve společnosti.

Cílová skupina

Služba je určena osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 15 let do 64 let věku, kteří jsou převážně nebo zcela (těžká a úplná závislost) odkázáni na pomoc druhé osoby z důvodu svého dlouhodobého postižení, vyžadují intenzivní podporu a nedokáží vlastními zdroji řešit tuto nepříznivou sociální situaci. 

Cílovou skupinou není osoba která

 • nespadá do cílové skupiny
 • je zcela imobilní (nedokáže se pohybovat v bariérovém prostředí)
 • má očekávání, požadavky, potřeby, pro které o sociální službu žádá, a které služba nedokáže naplňovat/ reagovat na ně
 • nechce být uživatelem služby nebo se nenachází v nepříznivé sociální situaci
 • schopnostmi/ dovednostmi nevyžaduje takovou míru podpory, kterou služba poskytuje
 • svým chováním hrubě narušuje společné soužití (výrazné projevy agresivity) 
 • trpí chronickou infekční chorobou
 • její zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou/ specializovanou zdravotní péči

Cíle

 • umožnit uživateli, aby dosáhl kvality života, kterou zažívají osoby bez postižení
 • podpořit uživatele v naplňování jeho reálných cílů
 • připravit uživatele na odchod ze služby přirozeným způsobem života, osvojováním si potřebných dovedností
 • posílit uživatele v nezávislosti
 • pomoci vyhledat jinou formu bydlení (vlastní byt, jiný typ sociální služby) uživateli, který dosáhl potřebných dovedností k samostatnějšímu životu
 • poskytnout potřebné zázemí podporu a pomoc, která odpovídá potřebám uživatele
 • podpořit uživatele při vzdělávání dle jeho zájmu
 • bojovat proti stereotypům a předsudkům ve společnosti, aktivitami organizace a přístupem jejích zaměstnanců - být společensky otevřenou organizací

Zásady

 • respektování práv a volby uživatele a pomoc při jejich prosazování
 • respektování důstojnosti člověka
 • partnerský a individuální přístup k uživateli
 • služba je vykonávána vždy ve prospěch uživatele pro jeho rozvoj a aktivizaci, dle jeho požadavků a potřeb
 • akceptování individuality každého uživatele, podpora svobodného rozhodování ve všech svých záležitostech
 • snaha o sociální začleňování uživatele

Popis realizace služby

Služba je poskytována od pondělí do pátku. Je zaměřena na poskytování podpory a pomoci při zvládání záležitostí běžného života. Poskytuje uživateli prostor pro jeho individuální rozvoj a prožití svobodného života.

Klima stacionáře poskytuje uživatelům základní zázemí, se snahou o domácí prostředí, navozující pocit jistoty, naplňování potřeb uživatele probíhá podle individuálních plánů, podporuje svými aktivitami začleňování do veřejného života. 

Nezletilí uživatelé se vzdělávají ve školských zařízeních ve městě. Jejich rozvoj směruje speciální pedagog. 

Práce s uživateli je individuální. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, kterého si vybere sám nebo je mu určen. Klíčový pracovník je průvodcem uživatele službou a jedná vždy v jeho zájmu. 

Služba podporuje co největší kontakt uživatelů s běžným prostředím a začleňováním do společenského dění, a to formou návštěv kulturních, společenských a sportovních akcí, pořádáním vlastních akcí pro veřejnost apod. 

Služba je poskytována na základě smluvního vztahu mezi organizací a uživatelem, případně jeho zástupcem.

Zdravotní péči si zajišťuje každý uživatel v rámci rodiny sám. V péči o zdraví je uživatel podpořen v rámci stacionáře, případně ve spolupráci se zdravotní sestrou DOZP. Dostupnost akutní lékařské péče je do 2 minut.

Služba stacionáře je poskytována na adrese Zeyerova 927, 438 01 Žatec. Podrobněji o městě Žatec: www.mesto-zatec.cz

 

Materiálové vybavení

Stacionář je umístěn v patrové vile z roku 1894, v klidné části města. V bezprostřední blízkosti je park, dostupnost středu města je cca 10 - 15  minut chůze. K vile, s plochou stavební parcely 400 m2, patří velká zahrada o rozloze 1707 m2, kterou mohou uživatelé samostatně využívat a obhospodařovat ji. Prostor domu je bariérový, má kapacitu 10 lůžek v 5 pokojích. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem. Uživatelé mají dále k dispozici obývací pokoj, kuchyň, jídelnu, sprchu a dvě toalety. Dům je vytápěn vlastním plynovým kotlem. Uživatelé denního stacionáře mají k dispozici pouze společné prostory, nemají k dispozici vlastní pokoj. 

Strava je zajištěna 4x denně kuchyní DOZP. Uživatel má možnost vybrat si hlavní chod ze dvou jídel. Dietní stravování je možné uzpůsobit diabetickým a šetřícím požadavkům na stravování.

 


Vytvořeno: 26. 2. 2019
Poslední aktualizace: 11. 3. 2021 11:37
Autor: Ing. Andrea Rábová