Obsah

Kamarád - LORM, příspěvková organizace Města Žatec IČ 00830437 se sídlem Zeyerova 859, Žatec, 438 01, tímto zveřejňuje údaje o svém pověřenci pro ochranu osobních údajů: MAS Vladař o.p.s., IČ: 264 04 818, sídlo Karlovarská 6, Valeč, PSČ 364 53, mail: gdpr@vladar.cz,  tel: + 420 353 399 708.

 

Informace o zpracování osobních údajů Kamarád-LORM, Zeyerova 859, 438 01 Žatec, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zpravidla těchto subjektů: klientů, zákonných zástupců, zaměstnanců, a to ze tří důvodů: zákonný důvod, oprávněný zájem správce nebo na základě informovaného souhlasu subjektu. Osobní údaje subjektů jsou vhodnými a dostupnými prostředky chráněny před zneužitím. V relevantních případech je možné se na správce osobních údajů obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty údajů se mohou na správce osobních údajů obracet i za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, ale pouze v případě údajů zpracovávaných na základě informovaného souhlasu.

 

Na organizaci je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

- datové schránky: vmzdtx8

- emailu na adrese: ekonom@kamarad-lorm.cz

- poštou na adrese: Kamarád-LORM, Zeyerova 859, Žatec 438 01