Obsah

Denní stacionář

Typ: ostatní
Denní stacionář 1Služba umožňuje sociální kontakt se skupinou osob s obdobným postižením a zároveň žít v jejich přirozeném prostředí.

Informace o službě:

Zřizovatel: Město Žatec
Právní forma: příspěvková organizace
Poskytovatel: Kamarád-LORM, Zeyerova 859 a  927, 438 01 Žatec
IČO: 00830437
Statutární orgán: Ing. Andrea Rábová, ředitelka
Kapacita: 4 místa
Časový rozsah služby: Pondělí až čtvrtek od 7,00 hod. do 16,30 hod.
V pátek od 7,00 hod. do 16,00 hod.
služba se neposkytuje o víkendech a státních svátcích

 

Poslání:

Posláním Denního stacionáře je umožnit osobám cílové skupiny sociální kontakt se skupinou osob s obdobným postižením a získat, nebo udržet si dovednosti, které napomáhají jejich sociálnímu začleňování.

 

Cíle služby:

 • Zprostředkovat uživatelům kontakt s osobami se stejným nebo podobným typem mentálního postižení a přitom zachovat kontakt a soužití s rodinou.

  • Měřitelnost: docházka uživatelů

 

 • Aktivizovat uživatele, nabízet mu dostatečné množství přiměřených aktivit

  • Měřitelnost: osobní plány, denní hlášení

 

 • Zjišťovat, vyhodnocovat a pracovat na osobních cílech a přáních uživatele

  • Měřitelnost: osobní plány

 

 • Podporovat a rozšiřovat dovednosti uživatele, podporovat samostatnost

  • Měřitelnost: plán podpory

 

Zásady:

 • Maximální individuální přístup k uživateli

 • Respektování volby uživatele

 • Profesionální přístup

 • Princip partnerství a spolupráce

 • Podpora a zachování rodinných vazeb

 • Podpora lidské důstojnosti a sebevědomí

 

Cílová skupina:

Denní stacionář je ambulantní služba, určená pro osoby s mentálním postižením (LMR, SMR, TMR) a kombinovanými vadami (MR v kombinaci s fyzickým postižením či postižením vjemů), která je omezená věkovou hranicí od 15 do 64 let (s akceptací překročení věkové hranice u stávajících uživatelů, při zachování ostatních podmínek cílové skupiny). Tato služba je poskytována mobilním uživatelům, kteří v závislosti s mentálním postižením, mají sníženou schopnost sebeobsluhy a soběstačnosti, především v oblastech péče o vlastní osobu, socializace a uplatňování práv a zájmů.

 

Kdo není cílová skupina:

Služba se neposkytuje osobám imobilním,

lidem, kteří vyžadují bezbariérový provoz,

osobám, jejichž fyzické, mentální či psychické postižení je rozsáhlé v takové míře, že vyžadují nepřetržitou zdravotní péči

osobám, trpícím duševní poruchou

osobám, závislým na návykových látkách

osobám, trpícím infekčním onemocněním

osobám, které vážně narušují společné soužití ve stacionáři

 


Popis realizace služby:

Služba je zaměřena na podporu sociálních kontaktů, získávání sociálních dovedností v kolektivu lidí s totožným nebo podobným postižením a na možnost využití znalostí a dovedností v běžném životě, posilování vlastního sebevědomí, učení se sebehodnocení a prosazování svých práv a zájmů, na získávání  či udržování získaných dovedností a vědomostí při zachování rodinných vztahů a vazeb, získávání a rozvoj pracovních návyků a hledání možností seberealizace každého uživatele.
Na základě individuálních dispozic uživatele je poskytována pomoc a podpora při hledání pracovních příležitostí, nácvik základních dovedností pro vedení domácnosti, příprava na chráněné či podporované bydlení.

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, kterého si vybere sám, v případě neschopnosti určit si jej, je mu přidělen. Za klíčovým pracovníkem si chodí pro radu, řešit své problémy nebo se podělit o radost. Klíčový pracovník zajišťuje vyřizování případných stížností a podnětů s vedením zařízení. V případech možného střetu zájmů jsou stížnosti posuzovány nezúčastněnými osobami.
Zařízení podporuje co největší kontakt uživatelů s běžným prostředím a začleňováním do společenského dění, a to formou návštěv kulturních, společenských a sportovních akcí, pořádáním setkání apod..

Služba je poskytována na základě smluvního vztahu mezi zařízením a uživatelem, případně jeho zákonným zástupcem.

Zdravotní péči zajišťuje lékař v místě bydliště uživatele.
Dostupnost akutní lékařské péče, v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, je do 2 minut.

Materiálové vybavení: viz týdenní stacionář.


Vytvořeno: 26. 2. 2019
Poslední aktualizace: 26. 4. 2019 14:06
Autor: Správce Webu