Obsah

Sociálně terapeutická dílna

Typ: ostatní
Sociálně terapeutická dílna 1 Služba je poskytována osobám, které nejsou kvůli svému zdravotnímu postižení zpravidla umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Poslání

Posláním ambulantní služby Sociálně terapeutická dílna Kamarád – LORM je poskytovat osobám z cílové skupiny takové podmínky a individuální podporu, která povede k získání, prohloubení či udržení jejich pracovních i sociálních dovedností a návyků. Hlavním cílem služby je účelná a pravidelná podpora těch dovedností, které jsou potřebné pro běžný způsob života uživatele a tím přispívat jeho sociálnímu začleňování a zvyšovat šance na jeho pracovní uplatnění.

 

Cíle

 •  osoby z cílové skupiny si získají, zachovají či prohloubí jejich pracovní dovednosti a návyky, jako např. chodit včas, vyhledávat informace, organizovat si čas, dokončit započatou práci, osvojení si zásad bezpečnosti a pracovních vztahů na pracovišti, manuálně se zdokonalovat, podpora pracovního potenciálu uživatele
 •  osoby z cílové skupiny si získají, zachovají či prohloubí jejich sociální dovednosti potřebné pro běžný způsob života, např. v soběstačnosti, sebeobsluze, samostatném pohybu, rozhodování.
 •  vytvoření podmínek a prostředí pro seberealizaci uživatele a zvýšení jeho sebevědomí (uspokojením potřeby chodit do práce, která je jednou ze základních lidských potřeb)
 •  zapojení osob z cílové skupiny do života společnosti – výstavy, prodej výrobků, podpora kontaktů, účast na veřejných akcích za účelem odstranění předsudků
 •  kontakt s běžnou populací při zachování rodinných vazeb, podpora sociálního začleňování
 • zajištění hygienických podmínek, podmínek pro stravování a možnost aktivit pro osoby z cílové skupiny.

 

Zásady

 •  individuální a profesionální přístup
 • respektování a akceptování individuality uživatele
 •  respektování a podpora v prosazování jeho práv
 •  vzájemná tolerance a akceptace (jak se zaměstnanci, tak s ostatními uživateli)
 •  podpora lidské důstojnosti a sebevědomí
 • podpora samostatnosti a motivace ke zlepšení (nedělat za uživatele činnosti, které zvládne sám)
 • spolupráce s jinými organizacemi
 •  služba musí být vždy ve prospěch uživatele (nemůže být poskytnuta jen na přání opatrovníka či zákonného zástupce)

 

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením, kombinovaným postižením i chronickým duševním postižením ve věku od 16 do 60 let.

 

Služby se neposkytují

 •  osobám s duševním onemocněním v akutní fázi nebo regresi
 •  osobám se závislostí na návykových látkách
 •  osobám, které vyžadují celodenní ošetřovatelskou péči
 •  osobám s projevy agrese
 • osobám s autismem bez asistenta

 

Kapacita: 18 míst

 

Místo poskytování: Žatec, Bratří Čapků 3177, PSČ 438 01, objekt je bezbariérový

 

Z hlavního vlakového nádraží doporučujeme využít MHD (zastávka před nádražím), protože vzdálenost je cca 2 km z toho 0,5 km do prudkého kopce. Výstup na zastávce MHD Poliklinika. Od zastávky přejít silnici a dále pokračovat po chodníku doleva až ke křižovatce, poté doprava jednosměrnou ulicí. Na konci této ulice se dáte doleva cca 50m, projdete okolo restauračního zařízení “BarBar“ a zabočíte doprava do vrat. V prostranství za vraty se nacházejí garáže, kolem kterých projdete pořád rovně až na konec chodníku, budete pokračovat stále dál do dvora, kde se nachází STD.

Při využití autobusové dopravy vystoupíte na autobusovém nádraží a tam hned přestoupíte na zastávku MHD, dále je postup stejný, jako u vlakového spojení.

Autem se k dílně dostanete z ulice Komenského alej odbočením na 2. kruhovém objezdu směrem na Holedeč (od Plzeňské ul. odbočit vpravo, od Loun odbočit vlevo). Na druhé křižovatce odbočit vpravo, na další vlevo. Po levé straně, před zařízením „BarBar“, vjezd do dvora, dále rovně okolo garáží na levé straně až do dvora, kde se nachází STD.

Kontakt: tel. 604 516 331, e-mail: soc.terap.dilna.zatec@seznam.cz

                Hirschová Ivana –vedoucí sociálně terapeutické dílny

                tel. 415 710 475, e-mail: zatec.lorm@tiscali.cz

               Ing. Andrea Rábová - ředitelka

 

Působnost: Sociálně terapeutická dílna je určena pro osoby z cílové skupiny ze Žatce a okolí do vzdálenosti 30 km

 

Úhrada za služby

Uživatel služeb hradí náklady za objednanou stravu ve výši 100 % a poskytnuté fakultativní služby jako je např. doprava, ubytování apod. až do výše 100%.

Služby péče jsou bez úhrady.

 

Provozní doba

V pracovní dny (pondělí až pátek) od 8,00 hod. do 15,00 hod., kromě víkendů a svátků a také 2 týdnů v období letních prázdnin.

Přesné určení uzavření provozu v letních měsících bude zveřejněno na nástěnce ve vestibulu služby a také na webových stránkách www.kamarad-lorm.cz vždy nejpozději 2 měsíce předem.


Vytvořeno: 26. 2. 2019
Poslední aktualizace: 26. 4. 2019 14:07
Autor: Ing. Andrea Rábová