Obsah

Chráněné bydlení

Typ: ostatní
Chráněné bydlení 1 Pobytová služba má formu skupinového nebo individuálního bydlení. Služby jsou poskytovány podle individuálních potřeb klientů.

Adresa poskytování: Bratří Čapků 3177, 438 01 Žatec

Tel. 721 296 579

Posláním pobytové služby Chráněné bydlení je umožnit osobám, které jsou v určitých oblastech závislé na pomoci druhé osoby, žít v podmínkách, umožňujících jim rozvíjet svou samostatnost a dovednosti, potřebné pro běžný způsob života a tak podporovat jejich sociální začleňování.


Cíle služby:

- uživatel, který má sníženou soběstačnost a potřebuje pomoc druhé osoby, získá možnost bezpečně bydlet

- uživatel získá schopnosti k plánování a trávení volného času podle svých přání

- uživatel získá základní dovednosti při přípravě stravy

- uživatel získá dovednosti potřebné pro běžný způsob života, odpovídající dovednostem vrstevníků bez postižení nebo si zvýší stávající úroveň dovedností : např. v soběstačnosti, sebeobsluze, samostatném pohybu

- zapojení uživatelů do života společnosti - výstavy, kulturní akce, podpora kontaktů


Principy a zásady:

- respektování individuality uživatele

- princip partnerství a spolupráce

- individuální přístup

- profesionalita poskytovaných služeb


Cílová skupina:

Osoby s mentálním postižením a osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let do 80 let věku, kteří potřebují pomoc druhé osoby.

Z cílové skupiny jsou vyloučeny níže uvedené osoby, kterým nemůžeme zajistit bezpečnou a kvalitní službu :

- osoby s kombinovaným těžkým zrakovým postižením a nevidomým

- osoby na invalidním vozíku

- osoby, vyžadujícím celodenní ošetřovatelskou péči

- osoby závislé na návykových látkách a hazardních hrách

- osoby s vážnou nekompenzovanou duševní poruchou

- osoby s agresivními sklony


Základní poskytované činnosti:

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- poskytnutí ubytování

- pomoc při zajištění chodu domácnosti

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby.


Kapacita služby: 7 uživatelů


Časový rozvrh služby:

Nepřetržitě po celý rok, včetně víkendů a svátků v době od 7,00 o 19,00 hod.

Noční služby jsou zajištěny jako pohotovostní.


Místo poskytování:

Bratří Čapků 3177, 438 01 Žatec. Byt se nachází v 1. nadpodlaží objektu a není do něj bezbariérový přístup.

K dispozici je zahrada o rozloze 390 m2 a nádvoří.


Personální obsazení služby:

Bc. Petra Vondráčková - vedoucí služby/sociální pracovník

Tarabová Drahomíra - pracovník v sociálních službách 

Šimečková Hana - pracovník v sociálních službách

Daňková Jana - pracovník v sociálních službách

První kontakt na službu : Kamarád - LORM, Zeyerova 859, 438 01 Žatec

tel. 415 710 475

e-mail: chranenebydleni@kamarad-lorm.cz 


Vytvořeno: 26. 2. 2019
Poslední aktualizace: 21. 7. 2020 12:03
Autor: Ing. Andrea Rábová