Obsah

Podpora samostatného bydlení

Typ: ostatní
Podpora samostatného bydlení 1 Tato terénní služba je poskytována přímo v bytě uživatele, nebo na jiném domluveném místě. Cílem je podpora důstojného, plnohodnotného života.

Poslání:

Posláním terénní služby Podpora samostatného bydlení je umožnit osobám z cílové skupiny získat nebo udržet si samostatné bydlení a žít svůj život podle vlastních představ a přání tak, jak je to běžné u jejich vrstevníků.


Cíle služby:

 • uživatel získá takové dovednosti, které mu umožní bezpečně bydlet v přirozeném prostředí
 • získá znalosti a schopnosti k využívání volného času, veřejných služeb, prosazování svých práv a přání a odpovědnosti za svá rozhodnutí


Principy a zásady:

 • respektování individuality uživatele
 • princip partnerství a spolupráce
 • profesionalita poskytovaných služeb
 • individuální přístup


Cílová skupina:
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let do 64 let, kteří potřebují podporu či pomoc druhé osoby.


Služby neposkytujeme:

 • osobám bez domova
 • osobám s vážnou duševní poruchou a agresivními sklony
 • osobám nespolupracujícím
 • osobám mimo cílovou skupinu
 • osobám závislým na návykových látkách a hazardních hrách
 • osobám vyžadujícím nepřetržitou celodenní pomoc


Základní poskytované činnosti:

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Kapacita služby: 10 uživatelů

Časový rozvrh služby:
24 hodin, po celý rok, podle potřeb uživatele na základě domluvy s asistentem

Místo poskytování:
Podpora samostatného bydlení se poskytuje v bytech uživatelů v Žatci a obcích vzdálených do 20 km

Personální obsazení služby a kontakty:

Bc. Petra Vondráčková vedoucí služby/sociální pracovník

Michaela Kováčová - pracovník v sociálních službách

Daniela Kubíčková - pracovník v sociálních službách

Ing. Andrea Rábová tel. 777 688 501- ředitelka

Kancelář: Bratří. Čapků 3177, 438 01  Žatec

Úřední hodiny: úterý 7,00 - 11,00 hod.

Pososuk 3


Vytvořeno: 26. 2. 2019
Poslední aktualizace: 21. 7. 2020 12:02
Autor: Ing. Andrea Rábová