Obsah

Domov pro OZP

Typ: ostatní
Domov pro OZP Je pobytová sociální služba poskytovaná lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením s cílem zajistit přijatelnou kvalitu život.

Informace o službě

Zřizovatel:

Město Žatec

Právní forma:

příspěvková organizace

Poskytovatel:

Kamarád-LORM, Zeyerova 859, 438 01 Žatec

IČO:

00830437

Statutární orgán:

Ing. Andrea Rábová, ředitelka

Kapacita:

18 míst – (přízemí  9 míst, patro  9 míst)

Časový rozsah služby:

24 hodin denně - nepřetržitě po celý rok

 

Poslání

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci. Poskytnout osobám z cílové skupiny takovou míru podpory či pomoci, kterou potřebují pro žití důstojného a naplňujícího života, posilovat tím jejich sebevědomí, sociální začleňování a předcházet předsudkům ve společnosti.

Cílová skupina

Služba je určena osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let do 64 let věku, kteří jsou zcela odkázáni na pomoc druhé osoby z důvodu svého dlouhodobého postižení, vyžadují nepřetržitou péči a nedokáží vlastními zdroji řešit tuto nepříznivou sociální situaci.

Cílovou skupinou není osoba která

 • nespadá do cílové skupiny
 • má očekávání, požadavky, potřeby, pro které o sociální službu žádá, a které služba nedokáže naplňovat/ reagovat na ně
 • nechce být uživatelem služby nebo se nenachází v nepříznivé sociální situaci
 • schopnostmi/ dovednostmi nevyžaduje takovou  míru podpory, kterou služba poskytuje
 • svým chováním hrubě narušuje společné soužití (výrazné projevy agresivity)
 • trpí chronickou infekční chorobou
 • její zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou/ specializovanou zdravotní péči

Cíle

 • umožnit uživateli, aby dosáhl kvality života, kterou zažívají osoby bez postižení
 • podpořit uživatele v naplňování jeho reálných cílů
 • připravit uživatele na odchod ze služby přirozeným způsobem života, osvojováním si potřebných dovedností
 • posílit uživatele v nezávislosti
 • pomoci vyhledat jinou formu bydlení (vlastní byt, jiný typ sociální služby) uživateli, který dosáhl potřebných dovedností k samostatnějšímu životu
 • poskytnout potřebné zázemí podporu a pomoc, která odpovídá potřebám uživatele
 • podpořit uživatele při vzdělávání dle jeho zájmu
 • bojovat proti stereotypům a předsudkům ve společnosti, aktivitami organizace a přístupem jejích zaměstnanců - být společensky otevřenou organizací

Zásady

 • respektování práv a volby uživatele a pomoc při jejich  prosazování
 • respektování důstojnosti člověka
 • partnerský a individuální přístup k uživateli
 • služba je vykonávána vždy ve prospěch uživatele pro jeho rozvoj a aktivizaci, dle jeho požadavků a potřeb
 • akceptování individuality každého uživatele, podpora svobodného rozhodování ve všech svých záležitostech
 • snaha o sociální začleňování uživatele

Popis realizace služby

Služba je zaměřena na poskytování podpory a pomoci, která chce poskytovat uživateli co nejvíce prostoru pro jeho individuální rozvoj a dle jeho možností a schopností vést důstojný a smysluplný život.

Přízemí – pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, prostor je částečně bezbariérový.

Služba je zaměřena na podporu a pomoc lidem s nejvyšší mírou závislosti na pomoci druhé osoby. Především na oblast zvládání sebeobslužných činností a všech činností souvisejících s osobní hygienou, stravováním, polohováním, pohybem ve vnějších i vnitřních prostorách. Pomoc je ve zvýšené míře zaměřena na zachování či rozvoj mobility.

Patro – pro lidi s mentálním postižením, prostředí je bariérové

Služba je zaměřena na podporu a pomoc lidem s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby. Především na nácvik a upevňování sebeobslužných dovedností, osvojování si společenských norem a dovedností.

 

Domov poskytuje uživatelům základní zázemí, se snahou o rodinné prostředí, navozující pocit jistoty, naplňování potřeb uživatele probíhá podle individuálních plánů, podporuje svými aktivitami začleňování do veřejného života.

Uživatelé dětského věku jsou vzděláváni ve školských a předškolských zařízeních ve městě. Jejich rozvoj směruje speciální pedagog.

 

Práce s uživateli je individuální. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, kterého si vybere sám nebo je mu určen. Klíčový pracovník je průvodcem uživatele službou a jedná vždy v jeho zájmu.

Služba podporuje co největší kontakt uživatelů s běžným prostředím a začleňováním do společenského dění, a to formou návštěv kulturních, společenských a sportovních akcí, pořádáním vlastních akcí pro veřejnost apod.

Služba je poskytována na základě smluvního vztahu mezi organizací a uživatelem, případně jeho zástupcem.

Zdravotní péči zajišťuje praktický lékař pro děti a dorost a praktický lékař pro dospělé, který provádí zároveň i hygienicko epidemiologický dozor. Oba lékaři ordinují na Poliklinice v Žatci. Dostupnost akutní lékařské péče je do 2 minut. Zdravotní a ošetřovatelskou péči v organizaci zajišťuje střední zdravotní personál.

Služba domova je poskytována v nepřetržitém provozu na adrese Zeyerova 859, 438 01 Žatec. Podrobněji o městě Žatec: www.mesto-zatec.cz

 

Materiálové vybavení

Domov pro osoby se zdravotním postižením je umístěn v klidné části města ve dvoupodlažní vile z roku 1913, která je majetkem Města Žatce, který organizaci zřizuje. Plocha stavební parcely je 466 m2.  V bezprostřední blízkosti je park, dostupnost středu města je cca 10 - 15  minut chůze. K vile patří zahrada o rozloze 1156 m2. V areálu se dále nachází garáž a prádelna. Vila je částečně upravena bezbariérově, do zvýšeného přízemí je instalována zvedací plošina.

Patro obývá 9 klientů, prostor je koncipován jako velký byt s obývacím pokojem s vybaveným kuchyňským koutem, 5 pokoji, koupelnou a 2 toaletami. Jeden z pokojů je určen pro odlehčovací službu. Pokoje jsou 4 dvoulůžkové a 1 třílůžkový a jsou vybaveny standardním nábytkem.

Přízemí obývá 9 klientů, kteří mají k dispozici společenskou místnost, kuchyňský kout, koupelnu s hydraulickou vanou, sprchový kout a 2 toalety. Žijí ve 4 pokojích - 2 třílůžkové, 1 dvojlůžkový, 1 jednolůžkový. Prostor je vybaven uzpůsobeným nábytkem s ohledem na pohybové možnosti uživatelů.

V domově je vlastní stravovací provoz. Strava je zajištěna 4x denně, ve všední dny má uživatel možnost vybrat si hlavní chod ze dvou jídel. Dietní stravování je možné uzpůsobit diabetickým a šetřícím požadavkům na stravování.

V budově jsou skladovací prostory, šatny, kanceláře, prádelna a konzultační místnost. Dům je vytápěn plynovým kotlem.

Aktualizováno 18. 6. 2019


Vytvořeno: 26. 2. 2019
Poslední aktualizace: 19. 1. 2020 16:43
Autor: Ing. Andrea Rábová