Obsah

Domov pro OZP

Typ: ostatní
Je to pobytová služba poskytovaná lidem společensky a zdravotně dlouhodobě znevýhodněným, s cílem zlepšit jejich život.

Informace o službě:

Zřizovatel: Město Žatec
Právní forma: příspěvková organizace
Poskytovatel: Kamarád-LORM, Zeyerova 859, 438 01 Žatec
IČO: 00830437
Statutární orgán: Ing. Andrea Rábová, ředitelka
Kapacita: 18 míst – odd. LORM  9 míst, Rodinná buňka  9 míst
Časový rozsah služby: 24 hodin denně nepřetržitě po celý rok

 

Poslání

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je pomáhat lidem v nepříznivé životní situaci. Poskytnout osobám z cílové skupiny takovou míru podpory či pomoci, kterou vyžadují pro žití důstojného a naplňujícího života s handicapem, posilovat tím jejich sebevědomí a sociální začleňování a předcházet předsudkům ve společnosti.

 

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu svého chronického a dlouhodobého postižení a vyžadují nepřetržitou péči či pomoc jiné osoby.

 

Kdo není cílová skupina

Služba není poskytována

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnických zařízeních

 • osobám, které trpí akutním infekčním onemocněním

 • osobám, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovali kolektivní soužití

 • osobám závislým na návykových látkách

 • osobám, které jsou závislé na speciální dietě s výjimkou diety šetřící a diabetické

 

 

Cíle

 • Uživatelé získají potřebné zázemí, profesionální péči a podporu, která odpovídá jejich potřebám

  • Měřitelnost: plán péče

 • Snaha aby uživatelé v maximální možné míře dosáhli kvality života, kterou prožívají osoby bez handicapu

  • Měřitelnost: individuální přístup, respektování volby uživatele, individuální plánování služeb

 • Podpora kontaktů s rodinou či přáteli, pokud je to přání uživatele

  • Měřitelnost: Evidování návštěv, kontaktů s přáteli a rodinou

 • Poskytovat podporu při vzdělávání

  • Měřitelnost: denní hlášení, pravidelná příprava na vzdělávání, doprovody do školských zařízení

 • Svými aktivitami a přístupem zaměstnanců bojovat proti stereotypům a předsudkům ve společnosti

  • Měřitelnost: zapojení do veřejných aktivit a veřejného dění, zvyšování kvalifikace zaměstnanců

Zásady

 • Profesionální partnerský a individuální přístup ke každému uživateli

 • Respektování práv a volby uživatele a pomoc s jejich prosazováním

 • Služby péče jsou vykonávány vždy ve prospěch uživatele pro jeho maximální rozvoj a aktivizaci, dle jeho specifických potřeb

 • Důstojný přístup a podpora sebevědomí uživatele

 • Respektování a akceptování individuality každého uživatele, podpora svobodného myšlení

 • Podpora rodinných a přátelských vazeb, v případě zájmu o jejich zachování či obnovení

 • Snaha o sociální začlenění uživatelů v maximální možné míře tak, jako je běžné pro lidi bez handicapu

 


Popis realizace služby:
Služba je zaměřena na poskytování péče a podpory, která má za cíl poskytnout uživatelům co nejvíce prostoru pro individuální rozvoj každého jedince, a dle jeho možností a schopností vést důstojný a smysluplný život s handicapem.

LORM – oddělení pro klienty s mentálním postižením a  kombinovanými vadami
Služba je zaměřena na podporu a pomoc při zvládání sebeobslužných činností a všech činností souvisejících s osobní hygienou, stravováním, polohováním, pohybem ve vnějších i vnitřních prostorách. Výchovná péče je zaměřena ve zvýšené míře na zachování či rozvoj mobility ( masáže klasické, míčkové, cvičení na míčích, nácvik chůze apod. ). Dále se zde provádí doteková terapie , bazální stimulace, smyslová výchova. Uživatelům služby ve věku povinné školní docházky je zajištěno vzdělávání s ohledem na stupeň postižení a zdravotní stav. Vzdělávání uživatelů, kteří nemohou navštěvovat předškolská a školská zařízení je zajišťována pracovníky SPC nebo vlastními zaměstnanci přímo v zařízení. Práce s uživatelem je individuální.

Rodinná buňka – oddělení pro klienty s mentálním postižením
Služba poskytuje uživatelům potřebné zázemí, přibližující klidné rodinné prostředí , navozující pocit jistoty, dále vzdělání a výchovu podle individuálních plánů, podporuje svými aktivitami začleňování uživatelů do veřejného života. Vzdělávání je zajištěno ve školských a předškolských zařízeních ve městě- Speciální MŠ, Základní škola speciální, Praktická škola.
Výchova je zaměřena na rozvoj, upevňování a udržování rozumových schopností, praktických dovedností a motorických funkcí. 

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, kterého si vybere sám, v případě neschopnosti určit si jej, je mu přidělen. Za klíčovým pracovníkem si chodí pro radu, řešit své problémy nebo se podělit o radost. Klíčový pracovník zajišťuje vyřizování případných stížností a podnětů s vedením zařízení. V případech možného střetu zájmů jsou stížnosti posuzovány nezúčastněnými osobami.

Zařízení podporuje co největší kontakt uživatelů s běžným prostředím a začleňováním do společenského dění, a to formou návštěv kulturních, společenských a sportovních akcí, pořádáním setkání apod. 

Služba je poskytována na základě smluvního vztahu mezi zařízením a uživatelem, případně jeho zákonným zástupcem.

Zdravotní péči zajišťuje pediatr pro děti a dorost, který provádí zároveň i hygienicko epidemiologický dozor a praktický lékař pro dospělé, dle výběru klienta na Poliklinice Žatec.
Dostupnost akutní lékařské péče je do 2 minut.
Ošetřovatelskou péči v zařízení zajišťuje registrovaná zdravotní sestra.


Materiálové vybavení
Domov pro osoby se zdravotním postižením je umístěn v klidné části města ve  dvoupodlažní vile z roku 1913, která je majetkem Města Žatce. Domov má s majitelem podepsánu smlouvu o nájmu. Plocha stavební parcely je 466 m2.  V bezprostřední blízkosti je park, dostupnost středu města je cca 10 – 15  minut chůze. K vile patří zahrada o rozloze 1156 m2. V areálu se dále nachází kočárkárna a prádelna. Vila nemá výtah, pouze plošinu do zvýšeného přízemí.

V domově je vlastní stravovací provoz s nepřetržitým režimem práce. Strava se upravuje podle přání uživatele, jeho zástupce nebo na doporučení lékaře. Z diet se podává strava racionální, diabetická a event. strava šetřící. V zařízení nelze poskytovat stravu bezlepkovou.
Stravovací provoz zajišťuje stravování i pro v týdenní a denní stacionář, kam se strava dováží v termonádobách, stravu si lze objednat i z jiných služeb.

V prvním poschodí je tzv. Rodinná buňka, kterou obývá 9 klientů. Dále je zde možnost ubytování až 3 klientů na přechodný pobyt, event. pobyt na krizovém lůžku. Buňka je koncipována jako byt pro větší rodinu. Je zde obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem, 4 ložnice a hygienické zařízení – 2 kabinkové WC a vana. Je zde i izolace, která je vybavena jako standardní pokoj s umyvadlem a úklidová místnost.

Ložnice:  2 dvoulůžkové a 2 třílůžkové – s možností přistýlky
Vybavení: osobní lůžko, noční stolek, skříň na osobní věci, stůl a židle
Obývací pokoj je vybaven sedací soupravou, uživatelé mají k dispozici  televizor s viderecorderem, CD přehrávač, radio, mikrovlnnou troubu, lednici, varnou konvici.

Ve zvýšeném přízemí je oddělení LORM pro uživatele s kombinovanými vadami. Oddělení je bezbariérové. Kapacita odd. je 9 lůžek. K dispozici jsou 3 ložnice. Oddělení má hernu a prozatím 1 pětilůžkovou, 1 třílůžkovou  a 1 dvoulůžkovou ložnici.
Většina  lůžek je polohovatelných.
Uživatelé mají k dispozici speciální židle se stolečkem, suchý bazén s míčky, rehabilitační míče, polohovací pomůcky, kočárky nebo invalidní vozíky, televizor, CD přehrávač, radiomagnetofon. Oddělení je vybaveno elektrickou odsávačkou, přenosnou germicidní lampou a masážními přístroji.

Dále je zde jídelna, která je umístěna v hale oddělení.
Jedna koupelna je vybavena hydraulickou vanou a  WC pro vozíčkáře. Druhá koupelna má kabinkové WC a sprchový kout. K dispozici je hydraulický zvedák.
Na oddělení je bezbarierový přístup zajištěný zvedací plošinou.

V této vile je umístěna ještě šatna pro zaměstnance, sklady a kanceláře. Zařízení má plynovou kotelnu.


Vytvořeno: 26. 2. 2019
Poslední aktualizace: 29. 4. 2019 14:52
Autor: Správce Webu